Slovenská komora stavebných inžinierov

Městské inženýrství Karlovarsko

Pozývame Vás na 25. medzinárodnú konferenciu Městské inženýrství Karlovarsko, ktorá sa uskutoční:
2. októbra 2020 o 9.00 hod. v Kultúrnom centre SVOBODA, Cheb.

Téma: Mesto a svetlo

Konferencia je určená pre autorizované osoby, hlavne v odbore „Mestské inžinierstvo“ a ďalej pre pracovníkov štátnej správy, zástupcov samosprávy, študentov stavebných fakúlt vysokých škôl, hlavne odboru mestské inžinierstvo, pre projektantov i dodávateľov.

POZVÁNKA