Slovenská komora stavebných inžinierov

Kvalita elektro projektov a skúsenosti z pohľadu revízneho technika VTZ-E. Novinky na európskom trhu. Novinka na európskom trhu ACIDUR.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 24.5.2023 (streda) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Kvalita elektro projektov a skúsenosti z pohľadu revízneho technika VTZ-E. Novinky na európskom trhu. Novinka na európskom trhu – ACIDUR 3. 

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA

S pozdravom 

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk