Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2024

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
01/2024 24.1.2024 Úrad SKSI I PROJEKTOVANIE METODIKOU BIM Online
01/2024 22.-24.1.2024 TU Košice E Časové plánovanie výstavby v programe MS Project Košice
01/2024 31.1.2024 Úrad SKSI  I ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A NÁVRH FOTOVOLTICKEJ INŠTALÁCIE Online
02/2024 6.2.2024 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Solárny systém a fotovoltické elektrárne a ploché strechy. Ak SKSI Trenčín
02/2024 7.2.2024 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: Most cesta I/9 Chochoľná – Mníchova Lehota 50-80 AK SKSI Trenčín
02/2024 7.-9.2.2024 Dom Techniky I/E Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek Podbanské
02/2024 12.-16.2.2024 SSTP I/E Vykurovanie 2024 Horný Smokovec
02/2024 13.2.2024 RK SKSI B. Bystrica I/E AC NABÍJACIE STANICE SCAME SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
02/2024 15.2.2024 RK SKSI Žilina I LYŽIARSKE PRETEKY O POHÁR PREDSEDU SKSI 2024 Vrátna
02-03/2024 27.2., 28.2., 5.3., 6.3. Cech strechárov Slovenska E Cechové dni 2024 ZV, NR, KE, ZA
02/2024 29.2.2024 SKSI, STUBA I SEEtheSkills Virtual Tour Bratislava
02/2024 12.-13.3.2024 PSKD E 18. Fórum koľajovej dopravy Bratislava
03/2024 13.-14.3.2024 SEZ-KES I/E 56. konferencia elektrotechnikov Slovenska Bratislava
03/2024 19.3.2024 AK SKSI Trenčín I Vonkajšia ochrana pred bleskom AK SKSI Trenčín
03/2024 19.-20.3.2024 SCS E Cestná konferencia 2024 Bratislava
03/2024 20.-23.3.2024 Incheba Expo E CONECO racioenergia Bratislava
04/2024 10.-12.4.2024 Dom Techniky I/E Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek 2024 Podbanské
04/2024 11.-12.4.2024 Spolok statikov Slovenska I/E STATIKA STAVIEB 2024 Piešťany
05/2024 16.-17.5.2024 APPO SR I/E MONITOR PBS 2024 Poprad
05/2024 22.-24.5.2024 TUKE, SvF, UIKDS I/E 47. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií Smižany
05/2024 23.5.2024 BIM asociácia Slovensko E BIM SUMMIT
10/2024 22.10.2024 BIM asociácia Slovensko E Národná BIM konferencia