Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2024

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
05/2024 20.5.2024 Úrad SKSI I INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM AKO POVINNÝ PODKLAD PRE KAŽDÚ STAVBU V SR Online
05/2024 21.5.2024 AK SKSI Trenčín I Ochrana fotovoltických zdrojov pred bleskom. Vyrovnanie potenciálov, uzemnenie. AK SKSI Trenčín
05/2024 22.5.2024 RZ SKSI B. Bystica I Exurzia: RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ÚSEK KRIVÁŇ – MÝTNA diaľnice R2 Kriváň – Mýtna
05/2024 22.-24.5.2024 TUKE, SvF, UIKDS I/E 47. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií Smižany
05/2024 23.-24.5.2024 SITEL I/E Certifikačné školenie - Projektovanie káblových trás a komôr Stará Lesná
05/2024 23.5.2024 BIM asociácia Slovensko E BIM SUMMIT Sheraton, Bratislava
05/2024 24.5.2024 Úrad SKSI I PRINCÍPY BIM PROJEKTOVANIA Online/ Prezenčne v SKSI Bratislava
05/2024 27.5.2024 CEEC Research I/E STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2024 Bratislava
05/2024 28.5.2024 AK SKSI trenčín I Objemové zmeny betónu AK SKSI Trenčín
06/2024 3.6.2024 RK SKSI B. Bystrica I PARKINGOVÉ SYSTÉMY A NOVINKY V HYDROIZOLÁCIACH PLOCHÝCH STRIECH RK SKSI B. Bystrica
05/2024 5.6.2024 RK SKSI B. Bystrica I/E Bytové stanice - zásady návrhu Výmenníky tepla - priemysel, energetika, HVAC Hydraulické vyregulovanie sústav CZT RK SKSI B. Bystrica
05/2024 5.6.2024 Rk SKSI Trenčín I Vplyv zmrašťovania a dotvarovania na zvislé prvky výškových budov AK SKSI Trenčín
06/2024 6.6.2024 RK SKSI Trnava I Solárny systém a bezpečné zateplenie. Udržateľnosť a hospodárnosť. RK SKSI Trnava
06/2024 11.6.2024 AK SKSI Trenčín I Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území. Hospodárenie s dažďovou vodou. AK SKSI Trenčín
06/2024 11.6.2024 AK SKSI B. Bystrica I/E ZÁLOŽNÉ ZDROJE, UPS, NÁVRH, MONTÁŽ, REVÍZIA SPŠ J. Murgaša 6, 975 18 Banská Bystrica
06/2024 12.6.2024 AK SKSI Trenčín I Nabíjacia infraštruktúra pre rodinné domy, budovy a firmy AK SKSI Trenčín
09/2024 23. – 24. septembra 2024 Mesto Bardejov I/E BARDKONTAKAT 2024 Bardejov
10/2024 4.10.2024 ČKAIT E MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO Karlovy Vary
10/2024 22.10.2024 BIM asociácia Slovensko E Národná BIM konferencia