Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2023

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
09/2023 7.9.2023 Úrad SKSI I OBNOVA RODINNÝCH DOMOV - Výzva č.4 ONLINE
09/2023 11.-13.9.2023 Kongres STUDIO I/E BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023 Jasná
09/2023 13.9.2023 SF STU a KGK E Konferencia IPG 2023 Bratislava
09/2023 19.9.2023 Úrad SKSI I LEGISLATÍVNE ZMENY A NOVÉ POVINNOSTI PRE PROJEKTANTOV ONLINE
09/2023 19.9.2023 ZSVTS I/E Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla 2023 Bratislava
09/2023 20.9.2023 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť AK SKSI Trenčín
09/2023 20.9.2023 RK SKSI B. Bystrica, StVS I/E VÝSTAVBA MONOLITICKÝCH NÁDRŽÍ B. Bystrica
09/2023 22.9.2023 RZ SKSI B. Bystrica I Odborný seminár: PREDSTENOVÁ INŠTALÁCIA A VÝBER ZRIAĎOVACÍCH PREDMETOV SPRÁVNY NÁVRH RK SKSI B. Bystrica
09/2023 28.9.2023 SSTP I/E SANHYGA 2023 Bratislava
09/2023 17.-23.9.2023 RK SKSI Košice I/E Odborno-tématický zájazd do Bulharska Bulharsko
09/2023 25.-26.9.2023 STU E Konferencia BARDKONTAKT 2023 Bardejov
10/2023 2. - 6. októbra 2023 PIARC Slovensko E Svetový cestný kongres 2023 Praha
10/2023 5.10.2023 Úrad SKSI I Odborná konferencia: Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4 Hotel Sheraton, Bratislava
10/2023 11.10.2023 AK SKSI Trenčín I Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Tepelné čerpadlá a rekuperácia. AK SKSI Trenčín
10/2023 24.10.2023 AK SKSI Trenčín I Prúd tečúci v neutrálnom vodiči a jeho vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Meniče frekvencie Danfoss. AK SKSI Trenčín
10/2023 26.10.2023 ČKAIT E UHPC 2023 - Navrhování, výroba a aplikace UHPC ČKAIT + online
10/2023 26.10.2023 RK SKSI Trnava I/E Dřevo DUBŇANY 2023 - "Green deal - není problém?" Dubňany
10/2023 26.10.2023 BIMAS E Národná BIM konferencia Bratislava
11/2023 8.-9.11.2023 SEZ-KES I/E 55. konferencia elektrotechnikov Slovenska Poprad
11/2023 22.-23.11.2023 Cech strechárov E Strechy 2023 Bratislava
03/2024 20-23.3.2024 Incheba Expo E CONECO racioenergia Bratislava