Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2023

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
04/2023 17.-18.4.2023 SIEA E Odborná konferencia Svetlo v obciach a v budovách Liptovský Mikuláš
04/2023 17.-19.4.2023 TU v Košiciach E Akreditovaný program celoživotného vzdelávania: "Časové plánovanie výstavby v programe MS Project" TU v Košiciach
04/2023 19.4.2023 AK SKSI Trenčín I ODBORNÝ SEMINÁR: "Budovy očami Schneider Electric" AK SKSI Trenčín
04/2023 19.-20.4.2023 Poradca podnikateľa E FIDIC seminár Bratislava
04/2023 20.4.2023 RK SKSI B. Bystrica I Odborný seminár: OPORNÉ MÚRY, GABIONOVÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE RK SKSI Trenčín
04/2023 26.4.2023 Úrad SKSI I Odborný seminár: NAVRHOVANIE, VÝROBA A APLIKÁCIA UHPC Online
04/2023 27.-28.4.2023 Spolok statikov Slovenska  I/E STATIKA STAVIEB 2023 Piešťany
04/2023 25.4.2023 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: Praktické skúsenosti z riešenia seizmickej odolnosti v zahraničí AK SKSI Trenčín
05/2023 5.5.2023 RK SKSI Žilina I Odborný seminár: Navrhovanie oceľových konštrukcií RK SKSI Žilina
05/2023 9.5.2023 RK SKSI B. Bystrica I Odborná prednáška: HISTÓRIA ELEKTROTECHNIKY SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica
05/2023 10.5.2023 Úrad SKSI I FOTOVOLTICKÉ PANELY NA STRECHÁCH Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY Online
05/2023 10.5.2023 RK SKSI Žilina I NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ Online
05/2023 15.-16.5.2023 SSTP I/E 21. ročník konferencie OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023 Nový Smokovec
05/2023 17.-19.5.2023 ZSVTS I/E TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 Štrbské Pleso
05/2023 17.5.2023 RK SKSI Žilina I NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ Online
05/2023 18.5.2023 NEK I/E 11 . ročník konferencie ENERGOFUTURA 2023 Košice
05/2023 17.-18.5.2023 ČBS I/E Navrhování betonových konstrukcí podle nové generace Eurokódů Mikulov
05/2023 18.-23.5.2023 STU - Stavebná fakulta E Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti Bratislava
05/2023 23.5.2023 RZ SKSI Banská Bystrica I VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PROJEKTOVANÍ NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV B. Bystrica
05/2023 24.5.2023 AK SKSI Trenčín  I Odborný seminár: Kvalita elektro projektov a skúsenosti z pohľadu revízneho technika VTZ-E. Novinky na európskom trhu. Novinka na európskom trhu ACIDUR. AK SKSI Trenčín 
05/2023 24.5.2023 Úrad SKSI I VYBRANÉ PROBLÉMY PRI NUMERICKOM A ANALYTICKOM RIEŠENÍ MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ Online
05/2023 25. - 26. mája 2023 Katedra stavebných konštrukcií a mostov
SvF, ŽU v Žiline
E 46. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií Oščadnica
05/2025 29.5.2023 !NOVÝ TERMÍN: 27. jún 2023 RK SKSI B. Bystrica I Odborný seminár: STN 73 4301 BYTOVÉ BUDOVY – POROVNANIE STAREJ A NOVEJ NORMY RK SKSI B. Bystrica
05/2023 30.5.2023 Úrad SKSI I ZODPOVEDNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV PRI VÝKONE ICH POVOLANIA Online
05/2023

30.-31.5.2023

SSTP I/E Medzinárodná akustická konferencia 2023 Kočovce
06/2023 2.6.2023 RK SKSI Trnava I/E Dřevo 2023 - "Green deal - není problém?" Dubňany
06/2023 5.6.2023 RK SKSI B. Bystrica I ENVIRONMENTÁLNE RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIÍ SPODNÝCH STAVIEB A PLOCHÝCH STRIECH RK SKSI B. Bystrica
06/2023 6.6.2023 PSK I/E Synergia a odbornosť v riadiacich procesoch Prešov
06/2023 8.-9.6.2023 SSTP I/E 22. ročník konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2023 Nový Smokovec
06/2023 9.6.2023 RK SKSI B. Bystrica I Odborný seminár: PREDSTENOVÁ INŠTALÁCIA A VÝBER ZRIAĎOVACÍCH PREDMETOV SPRÁVNY NÁVRH RK SKSI B. Bystrica
06/2023 13.6.2023 Kotvan s.r.o. E Zodpovednosť za vady projektovej dokumentácie, zodpovednosť za vady stavby, zodpovednosť za škodu - zľava 20% pre členov SKSI Bratislava
06/2023 26.6.2023 RK SKSI B. Bystrica I VYUŽITIE TEPELNÝCH ČERPADIEL V BYTOVO KOMUNÁLNEJ SFÉRE RK SKSI B. Bystrica
09/2023 11.-13.9.2023 Kongres STUDIO I/E BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY — BECEP 2023 Jasná
09/2023 17.-23.9.2023 RK SKSI Košice I/E Odborno-tématický zájazd do Bulharska Bulharsko
10/2023 2. - 6. októbra 2023 PIARC Slovensko E Svetový cestný kongres 2023 Praha
10/2023 26.10.2023 BIMAS E Národná BIM konferencia Bratislava