Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2023

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
01/2023 11.1.2023 - ZMENA TERMÍNU - presun na február 2023 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: „Jadrová energia a obnoviteľné zdroje" AK SKSI Trenčín
01/2023 25.1.2023 AK SKSI Trenčín I Špecializované školenie pre projektantov a oboznámenie sa so systémom AVALON - EPS, DR pre projektantov s certifikátom AK SKSI Trenčín
01/2023 26.1.2023 Úrad SKSI I Stretnutie členov odbornej sekcie DSMIUP k zosúladeniu názorov k pripomienkovanej  STN 73 6110_Miestne cesty Bratislava + Online
02/2023 2.2.2023 RK SKSI Bratislava I STATICKÝ ŠTVRTOK - NOVÝ CEZHRANIČNÝ MOST V KOMÁRNE - MOST MONOŠTOR RK SKSI Bratislava + online
02/2023 14.2.2023 RK SKSI Banská Bystrica I Odborná prednáška: FREKVENČNÉ TLMIČE Banská Bystrica
02/2023 14.2.2023 AK SKSI Trenčín I Jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 Z. z. AK SKSI Trenčín
02/2023 14. a 16.2.2023 ZG Lighting Slovakia E Zumtobel Roadhsow: Bezpečnosť vytvorená svetlom Bratislava a Záhreb
02/2023 15.2-17.2.2023 Dom Techniky I/E Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek 2023 Podbanské
02-03/2023 21.2. KE, 22.2. ZA, 7.3. ZV, 8.3.2023 NR Cech strechárov Slovenska I/E Cechové dni 2023 - 18. ročník odborných seminárov o strechách budov KE, ZA, ZV, NR
04/2023 19.-20.4.2023 Poradca podnikateľa E Pozvánka na FIDIC seminár Bratislava
05/2023 17.-19.5.2023 ZSVTS I/E TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 Štrbské Pleso
05/2023 25. - 26. mája 2023 Katedra stavebných konštrukcií a mostov
SvF, ŽU v Žiline
E 46. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií Oščadnica
10/2023 2. - 6. októbra 2023 PIARC Slovensko E Svetový cestný kongres 2023 Praha