Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
12/2021 16.12.2021 Úrad SKSI I ONLINE SEMINÁR: OCHRANA STAVIEB PRED HLUKOM Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

ONLINE

01/2022 10.1.2022 SKSI Trenčín I Odborný seminár: Samozhutniteľné betóny

ONLINE

01/2022 13.1.2022 ÚRAD SKSI I Odborný seminár: NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ II.

ONLINE

01/2022 19.1.2022 ÚRAD SKSI Odborný seminár: AKUSTIKA V PRAXI

ONLINE

01/2022 20.-22.1.2022 OS PSA I/E Drevodomy + pasív, Strechy a izolácie

01/2022 25.1.2022 ÚRAD SKSI I Odborný seminár: VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU RELIÉFU A ORTOFOTOMOZAIKY ÚZEMIA SLOVENSKA PRE PROJEKTANTOV

ONLINE

02/2022 2.2.2022 ÚRAD SKSI I Odborný seminár: STATIKA STAVIEB V ZLOŽITÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH

ONLINE

02/2022 2.-4.2.2022 OS PSA, SSVTS I / E Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2021

ONLINE

02/2022 7.2.2022 SKSI Trenčín I Odborný seminár: Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby

ONLINE z SKSI Trenčín

02/2022 17.2.2022 ÚRAD SKSI I Odborný seminár: Znehodnocovanie a údržba osvetľovacích sústav pre trvalo udržateľné osvetlenie

ONLINE

02/2022 14.-18.2.2022 SSTP I/E 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022

Starý Smokovec

02/2022 14.2.2022 ÚRAD SKSI Odborný seminár: Znehodnocovanie a údržba osvetľovacích sústav pre trvalo udržateľné osvetlenie

ONLINE

03/2022 01. - 02. marec 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z BA (online)

03/2022 09. marec 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške

Košice

03/2022 21. – 23. 3. 2022 SSTP I/E Energetický manažment - konferencia

03/2022 23. - 24. marec 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z TT + BB (online)

03/2022 23. - 26. marec 2022 OS PSA I/E CONECO RACIOENERGETIKA

04/2022 13. - 14. apríl 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos zo ZA + BB (online)

04/2022 apríl 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I/E Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. Pokračovanie

05/2022 12. – 13. 5. 2022 SSTP I/E Obnoviteľné zdroje energie - konfernecia
05/2022 18. - 19. máj 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z KE + ZA (online)

05/2022 30. 5. 2022 SSTP I/E Akustický seminár

05/2022 31. máj 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške

Bratislava

05/2022 máj 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe

06/2022 9. - 10.6.2022 SSTP I/E Vzduchotechnika konferencia
09/2022 13. - 14. september 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

 prenos z TT + BB (online)

09/2022

15.9.2022

SSTP I/E Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla - odborný seminár

09/2022 20.-22. september 2022 SSTS E LUX EUROPA 2022 Praha
09/2022 21. september 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Košice
09/2022 26.-27.9.2022 SSTP I/E Facility management - medzinárodná konferencia
09/2022 27. - 30. september 2022 SKSI I Seminár ku skúškam z oblasti EHB online
10/2022 13. – 14. 10. 2022 SSTP I/E SANHYGA 2022
10/2022 26. - 27. október 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor prenos zo ZA + TT + KE (online)
10/2022 október 2022 PSA/SSTP I/E Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment
11/2022 9. november 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Bratislava
11/2022 november 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie
12/2022 5. – 6. 12. 2022 SSTP I/E INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS - Medzinárodná konferencia