Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
09/2022 22.-23.9.2022 SCIA E MODELOVANIE 2022 Tatrnské Matliare
09/2022 20.9.2022 ZSVTS I/E Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla 2022 Bratislava
09/2022 21.9.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Bratislava
09/2022 22.9.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Bratislava
09/2022 21. september 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Košice
09/2022 26.-27.9.2022 SSTP I/E Facility management - medzinárodná konferencia
09/2022 28.9.2022 RK SKSI Žilina I Odborný seminár „ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny“ online z RK SKSI Žilina
09/2022 27. - 30. september 2022 SKSI I Seminár ku skúškam z oblasti EHB online
10/2022 október 2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ STN EN, TP a TKP v cest. staviteľstve - odborný seminár - diskusný klub

SKSI
10/2022 3.10.2022 AK SKSI Trenčín I

Odborný seminár " Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené v súčasnosti."

AK SKSI Trenčín
10/2022 4.-5.10.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

Dopravná infraštruktúra v mestách 2022

Žilina
10/2022 7.10.2022 Odb. sekcia DSMIUP E

26. medzinárodná konferencia - Městské inženýrství Karlovarsko 2022

Karlove Vary
10/2022 13. – 14.10.2022 SSTP I/E SANHYGA 2022
10/2022 13.10.2022 RK SKSI Bratislava I STATICKÝ ŠTVRTOK - NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU - EUROVEA TOWER Online/ Bratislava
10/2022 19. - 20.10.2022 Cech strechárov E STRECHY 2022 Bratislava
10/2022 19.10.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Košice
10/2022 20.10.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Košice
10/2022 24. - 26. októbra 2022 24. - 26. októbra 2022 I/E "Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" - medzinárodná konferencia Podbanské
10/2022 26. - 27. október 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor prenos zo ZA + TT + KE (online)
10/2022 október 2022 PSA/SSTP I/E Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment
11/2022 9. november 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Bratislava
11/2022 9.-10.11.2022 SEZ-KES I/E 53. konferencia elektrotechnikov Slovenska Košice
11/2022 15.-16.11.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Seminár Ivana Poliačka“, 26. ročník - medzinárodná konferencia

Jasná
11/2022 november 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie
11/2022 30.11.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Banská Bystrica
12/2022 1.12.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Banská Bystrica
12/2022 5. – 6. 12. 2022 SSTP I/E INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS - Medzinárodná konferencia