Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
03/2022 01. - 02. marec 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z BA (online)

03/2022 marec 2022 Odb. sekcia DSMIUP I

"Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy", Dopravné značenie komunikácií / odborný seminár - diskusný klub

SKSI

03/2022 2.3.2022 RK SKSI Žilina I Odborný seminár: NAVRHOVANIE DOČASNÝCH KONŠTRUKCIÍ

03/2022 09. marec 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške

Košice

03/2022 15. marca 2022 SKGBC E Green Building Academy 2022 - Úvod do udržateľnosti v stavebníctve I.

ONLINE

03/2022 23. - 24. marec 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z TT + BB (online)

03/2022 24.3.2022 ÚRAD SKSI I AKUSTIKA BUDOV A PRAKTICKÉ PRÍKLADY ZO STAVIEB

ONLINE

03/2022 23. - 26. marec 2022 OS PSA I/E CONECO RACIOENERGETIKA

03/2022 29. marec 2022 ÚRAD SKSI I NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ II - pokračovanie ONLINE
04/2022 4. apríla 2022 SKSI Trenčín I ONLINE Odborný seminár: "Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby. Aktuálne požiadavky pri návrhu." ONLINE
04/2022 07. - 08. apríla 2022 SSTP I/E Energetický manažment 2022 - 8. ročník konferencie Podbanské
04/2022 13. - 14. apríl 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos zo ZA + BB (online)

04/2022 21. apríla 2022 RK SKSI Bratislava I STATICKÝ ŠTVRTOK - KOMPOZITNÉ MATERIÁLY PRE VYSTUŽOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRINCÍPY NAVRHOVANIA

ONLINE prenos z RK SKSI Bratislava

04/2022 apríl 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I/E Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. Pokračovanie

05/2022 máj 2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Dopr. staviteľstvo – aktuálne problémy“ - odborný seminár - diskusný klub (téma sa upresní po dohode s prednášateľmi)

SKSI
05/2022 3.5.2022 AK SKSI Trenčín I

EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie S E . Program pre projektantov elektrických sietí.

AK SKSI Trenčín
05/2022 3.5.2022 SKGBC E

GREEN BUILDING SUMMIT 2022

Pontoon, Tyršovo nábrežie, Bratislava
05/2022 4. - 6.5.2022 Odb. sekcia DSMIUP, Dom techniky I/E XII. konferencia: Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek Podbanské
05/2022 12. - 13.5.2022 FIB I/E 6. medzinárodný kongres fibK - BETÓN NA SLOVENSKU 2018 – 2022 Zvolen
05/2022 12. - 13.5.2022 ZSVTS I/E Moderné trendy v navrhovaní konštrukcií z ocele, dreva, betónu a skla Kočovce
05/2022 12. – 13.5.2022 SSTP I/E Obnoviteľné zdroje energie - konfernecia
05/2022 18. - 19. máj 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

prenos z KE + ZA (online)

05/2022 25.-26.5.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„XXI. Dopravno-inžinierske dni“ - medzinárodná konferencia

Mikulov

05/2022 30. 5. 2022 SSTP I/E Akustický seminár

05/2022 31. máj 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške

Bratislava

05/2022 máj 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe

06/2022 6.6.2022 SKSI Trenčín I Odborný seminár: Projektovanie káblových trás s aplikáciou, projektovanie v podmienkach požiaru podľa normy pre projektantov. Novinka na európskom trhu požiarne odolná krabica. SKSI Trenčín
06/2022 9. - 10.6.2022 SSTP I/E Vzduchotechnika konferencia
06/2022 10.6.2022 SKSI I Inžiniersky deň (30. výročie SKSI) Pezinok
06/2022 14.6.2022 Úrad SKSI Odborný seminár: NOVÉ POŽIADAVKY NA OSVETLENIE VNÚTORNÝCH PRACOVÍSK ONLINE
06/2022 14.6.2022 SKSI Trenčín Odborný pracovný seminár: „Vyhláška 30/2020 Z. z. a jej uplatňovanie v praxi" Trenčín
06/2022 15.6.2022 SKSI Trenčín I Retenčné, detenčné a vsakovacie nádrže. Doba vyprázdňovania. Systémové riešenia pre odvodnenie. Voľne stojace lapače tuku a prečerpávacie zariadenia. Trenčín
06/2022 15.-16.6.2022 SEZ-KES I/E 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska Bratislava
06/2022 15.-17.6.2022 Odb. sekcia DSMIUP, Dom techniky I/E

Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - medzinárodná konferencia

Podbanské
06/2022 21.-22.6.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Cestná konferencia 2022“ - medzinárodná konferencia

Bratislava
07/2022 1.7.2022 Odb. sekcia DSMIUP E

"Městské inženýrství Karlovarsko 2022", 26.ročník, téma: „Město a průmysl“ - medzinárodná konferencia

Karlove Vary, ČR
09/2022 12.-14.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„BECEP 2022 - Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“ - medzinárodná konferencia

Jasná
09/2022 7.-9.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP, Dom techniky I/E

"Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" - medzinárodná konferencia

Podbanské
09/2022 13. - 14. september 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

 prenos z TT + BB (online)

09/2022

15.9.2022

SSTP I/E Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla - odborný seminár

09/2022 20.-22. september 2022 SSTS E LUX EUROPA 2022 Praha
09/2022 22.-23.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Geosyntetika 2022" - odborný seminár

Žilina
09/2022 21. september 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Košice
09/2022 26.-27.9.2022 SSTP I/E Facility management - medzinárodná konferencia
09/2022 27. - 30. september 2022 SKSI I Seminár ku skúškam z oblasti EHB online
10/2022 október 2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ STN EN, TP a TKP v cest. staviteľstve - odborný seminár - diskusný klub

SKSI
10/2022 4.-5.10.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Dopravná infraštruktúra v mestách“ - odborný seminár

Žilina
10/2022 13. – 14.10.2022 SSTP I/E SANHYGA 2022
10/2022 19. - 20.10.2022 Cech strechárov E STRECHY 2022 Bratislava
10/2022 26. - 27. október 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor prenos zo ZA + TT + KE (online)
10/2022 október 2022 PSA/SSTP I/E Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment
11/2022 9. november 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Bratislava
11/2022 15.-16.11.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Seminár Ivana Poliačka“, 26. ročník - medzinárodná konferencia

Jasná
11/2022 november 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie
12/2022 5. – 6. 12. 2022 SSTP I/E INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS - Medzinárodná konferencia