Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
07/2022 6.7.2022 SKSI Trenčín I

Odborný seminár: Projektovanie prepäťových ochrán vo fotovoltaických systémoch

SKSI Trenčín
09/2022 12.-14.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„BECEP 2022 - Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“ - medzinárodná konferencia

Jasná
09/2022 6.9.2022 SKSI BB I

Exkurzia: ŠPANIA DOLINA BANÍCTVO A ARCHITEKTÚRA

Špania Dolina
09/2022 7.-9.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP, Dom techniky I/E

"Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" - medzinárodná konferencia

Podbanské
09/2022 11.-16.9.2022 ROS PSA Košice I/E

Odborno-tématický zájazd: Technické a kultúrne pamiatky v Slovinsku

Slovinsko
09/2022 13. - 14. september 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

 prenos z TT + BB (online)

09/2022

15.9.2022

SSTP I/E Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla - odborný seminár

09/2022 20.-22. september 2022 SSTS E LUX EUROPA 2022 Praha
09/2022 21.9.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Bratislava
09/2022 22.9.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Bratislava
09/2022 22.-23.9.2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Geosyntetika 2022" - odborný seminár

Žilina
09/2022 21. september 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Košice
09/2022 26.-27.9.2022 SSTP I/E Facility management - medzinárodná konferencia
09/2022 27. - 30. september 2022 SKSI I Seminár ku skúškam z oblasti EHB online
10/2022 október 2022 Odb. sekcia DSMIUP I

„Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ STN EN, TP a TKP v cest. staviteľstve - odborný seminár - diskusný klub

SKSI
10/2022 4.-5.10.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

Dopravná infraštruktúra v mestách 2022

Žilina
10/2022 7.10.2022 Odb. sekcia DSMIUP E

26. medzinárodná konferencia - Městské inženýrství Karlovarsko 2022

Karlove Vary
10/2022 13. – 14.10.2022 SSTP I/E SANHYGA 2022
10/2022 19. - 20.10.2022 Cech strechárov E STRECHY 2022 Bratislava
10/2022 19.10.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Košice
10/2022 20.10.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Košice
10/2022 26. - 27. október 2022 SKSI I Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor prenos zo ZA + TT + KE (online)
10/2022 október 2022 PSA/SSTP I/E Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment
11/2022 9. november 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Bratislava
11/2022 15.-16.11.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Seminár Ivana Poliačka“, 26. ročník - medzinárodná konferencia

Jasná
11/2022 november 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie
11/2022 30.11.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Banská Bystrica
12/2022 1.12.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Banská Bystrica
12/2022 5. – 6. 12. 2022 SSTP I/E INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS - Medzinárodná konferencia