Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
11/2022 7.11.2022 AK SKSI Trenčín I Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby. Znižujeme energetickú náročnosť budov. - MATERIÁLY I. AK SKSI Trenčín
11/2022 9. november 2022 SKSI I Seminár k autorizačnej skúške Bratislava
11/2022 9.-10.11.2022 SEZ-KES I/E 53. konferencia elektrotechnikov Slovenska Košice
11/2022 15.11.2022 AK SKSI Trenčín I Inteligentní systém SmartDriver. Novinky na trhu. Projektovanie požiarnych trás. AK SKSI Trenčín
11/2022 15.-16.11.2022 Odb. sekcia DSMIUP I/E

„Seminár Ivana Poliačka“, 26. ročník - medzinárodná konferencia

Jasná
11/2022 16.11.2022 SKSI I

BIM - Prístup založený na informáciách

ONLINE
11/2022 24.11.2022 RK SKSI Bratislava I

Statický štvrtok - REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE

ONLINE
11/2022 28.-29.11.2022 EPI konferencia E

EPI konferencia Stavebné právo 2022

Demänovská dolina aj ONLINE
11/2022 30.11.2022 RK SKSI Žilina I

Odborný seminár: MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

ONLINE
11/2022 november 2022 SKSI - odb. sekcia VHS I Prednáška: Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie
11/2022 30.11.2022 SEZ-KES I/E Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Banská Bystrica
12/2022 1.12.2022 SEZ-KES I/E Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi Banská Bystrica
12/2022 1.12.2022 ÚRAD SKSI I Prezentačný online seminár - AKO SPRÁVNE NAVRHOVAŤ A POUŽÍVAŤ MINERÁLNU IZOLÁCIU ONLINE
12/2022 4. – 6. 12. 2022 SSTP I/E INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS - Medzinárodná konferencia Nový Smokovec
12/2022 13.12.2022 AK SKSI Trenčín I Odborný seminár: Synergia energie v budúcnosti AK SKSI Trenčín
02/2023 15.2-17.2.2023 Dom Techniky I/E Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek 2023 Podbanské
05/2023 17.-19.5.2023 ZSVTS I/E TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 Štrbské Pleso
10/2023 2. - 6. októbra 2023 PIARC Slovensko E Svetový cestný kongres 2023 Praha