Slovenská komora stavebných inžinierov

Kalendár podujatí SKSI na rok 2021

Mesiac Dátum OS/Organizátor Interná / Externá Názov podujatia Miesto konania
05/2021 18.5.2021 ÚRAD SKSI I Konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE ONLINE
05/2021 20.5.2021 Eurostav E Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe  
05/2021 20.5.2021 SKGBC E Konferencia - Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe ONLINE
05/2021 11.5.2020 SKGBC E Cirkulárna ekonomika ONLINE
05/2021 12.-14.5.2021 OS DSMIUP I / E Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek  hotel Permon, Podbanské
05/2021 13. 5. – 16. 5. 2021 ČKAIT Karlovy Vary E Inženýrské problémy obnovy památek Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích
05/2021 26.-27.5.2021 OS DSMIUP E „XXI. Dopravno-inžinierske dni“ / medzinárodná konferencia Mikulov
05/2021 máj – jún  2021 OS PSA Nové trendy v oplášťovaní budov   
05/2021 máj 2021 OS DSMIUP Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ - Dopravné značenie komunikácií / odborný seminár - diskusný klub SKSI
06/2021 1.6.2021 ÚRAD SKSI I Konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB ONLINE
06/2021 22.6.2021 SKGBC E Stavebný zákon + Zelené verejné obstarávanie, Nájomné bývanie - pracovné raňajky ONLINE
06/2021 10. – 11. 6.2021  SSTP E konferencia VZDUCHOTECHNIKA ATRIUM, Nový Smokovec
06/2021 15.-16.6.2021 OS DSMIUP E Cestná konferencia 2021/ medzinárodná konferencia  BA
06/2021 16.-18.6.2021  OS DSMIUP Výstavba a realizácia asfaltových vozoviek  hotel Permon, Podbanské
06/2021 22.6.2021 JAGA E Development SUMMIT Carlton Savoy hotel Bratislava
06/2021 jún 2021 OS DSMIUP E Městské inženýrství 2020 Karlovarsko“  Karlovy vary
09/2021 20.-24.9.2021 SKGBC E Týždeň zelených budov  
09/2021 30.9.2021 JAGA E ASB Gala  
09/2021 september 2021 OS Statika stavieb Statický štvrtok: Exkurzia na významnú stavebnú konštrukciu v Bratislave a v okolí  
09/2021 september 2021 OS VS Pitná voda  
09/2021 september 2021 OS DSMIUP „Geosyntetika 2021" -  odborný seminár ZA
09/2021 september 2021 OS DSMIUP I / E BECEP 2020 „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“ - medzinárodná konferencia Lipt. Ján
09/2021 september 2021 OS PSA Požadované teplo - technické parametre pre haly - strecha, steny, podlaha. Zateplenie už zateplenej budovy.  
10/2021 12.10.2021 SKGBC E Verejná obnova budov - praconé raňajky ONLINE
10/2021 22.10.2021 Slovenská svetlotechnická spoločnosť E 24. medzinárodná konferencia SVETLO 2021 ONLINE
10/2021 27.-28.10.2021 BIMAS E 7. ročník - Národná BIM konferencia  
10/2021 október 2021 OS DSMIUP „Doprava v sídelných útvaroch“ / odborný seminár ZA
10/2021 október 2021 OS DSMIUP „Dopr. staviteľstvo - aktuálne problémy“ - STN EN, TP a TKP v cest. staviteľstve / odborný seminár - diskusný klub SKSI
10/2021 október 2021 OS PSA Konferencia o vnútornom prostredí budov - Energetický manažment   
11/2021 14. - 16.11.2021 OS PSA Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2021 Štrbské pleso
11/2021 18.-19.11.2021 OS DSMIUP I / E Seminár Ivana Poliačka, 26. ročník / medzinárodná konferencia Jasna
11/2021 23.11.2021 SKGBC E Zelené strechy/fasády - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 24.-26.11.2021  OS DSMIUP I / E Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb   hotel Permon, Podbanské
11/2021 9.11.2021 SKGBC E Technológie hospodárenia s vodou v budovách - pracovné raňajky ONLINE
11/2021 november 2021 OS Statika stavieb Statický štvrtok  
11/2021 november 2021 OS VS Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe spojená so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie   
2021 2021 OS PSA Odborný seminár pozemné stavby a architektúra, opravy, rekonštrukcie budov   
2021 2021 OS PSA ON-line semináre  v regiónoch RZ BA,TT, TN ZA,BB,KE  
2021 2021 OS DSMIUP „Dopr. staviteľstvo – aktuálne problémy“ - odborny seminar SKSI