Slovenská komora stavebných inžinierov

Jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 Z. z.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 14.2.2023 (utorok) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Jadrová energia a obnoviteľné zdroje priestor pre synergiu. Zákon o územnom plánovaní  200/2022 Z. z.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:
Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín

Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk