Slovenská komora stavebných inžinierov

Inovácie a digitalizácia v stavebníctveFórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií a postupov výstavby pre rok 2021.

ONLINE - 15. apríl 2021

Špeciálna zľava pre všetkých členov SKSI!

Spomedzi všetkých priemyselných odvetví práve stavebníctvo najpomalšie a najmenej efektívne aplikuje nové poznatky, materiály či technológie. Neinovatívne postupy predlžujú a predražujú proces výstavby, neriešia dlhodobý problém nedostatku pracovných síl a znižujú konkurencieschopnosť dodávateľov.

Cieľom konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve je preto inšpirovať odbornú verejnosť, podporiť implementáciu inovácií a digitalizácie na Slovensku, sprostredkovať výmenu informácií a podnietiť verejnú diskusiu v problematických otázkach.

PRAKTICKÉ RADY A INŠPIRÁCIE:

 • Budúcnosť stavebných materiálov a aplikácia inovatívnych materiálov
 • Nové trendy v technológiách používaných pri výstavbe budov a inovatívne systémy ako neodmysliteľná súčasť moderných stavieb
 • Digitalizácia stavebných procesov ako nástroj zníženia investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe
 • Inovácie v kontexte urbanizmu a ich vplyv na súčasnú výstavbu
 • Aplikácia inovácií v súčasnosti a vízie do budúcnosti
 • Podnetné diskusieKomu je konferencia určená?

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov. V neposlednom rade je konferencia určená výrobcom nových stavebných materiálov a technológií.

Odborný garant konferencie: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD

Na konferencii vystúpia aj napríklad:

 • Milan MURCKO, generálny riaditeľ YIT
 • Daniela ŠPIRKOVÁ, Ústav manažmentu STU
 • Igor SEIFERT, Allplan
 • Martina JELÍNKOVÁ, Mária NOVOTNÁ, FAD STU
 • Rudolf LÁTEČKA, architekt, FAD STU
  ... a ďalší inšpiratívni hostia!


POZVÁNKA PRE ČLENOV SKSI

PROGRAM 

SPÍKRI

V rámci online konferencie Inovácie a digitalizácie v stavebníctve sa uskutoční aj prvý ročník slávnostného odovzdávanie ceny Časopisu Eurostav za inovácie v stavebníctve Innovation Award. O laureátoch za rok 2020/2021 rozhodne nezávislá, odborná porota, ktorá z prihlásených inovácií vyberie víťazov v 2 kategóriách: Inovatívny produkt a Inovatívny projekt.

Registráciu do súťaže a viac informácií nájdete TU.  


Tešíme sa na vašu účasť!

Viac informácií nájdete na webových stránkach.

Kontaktná osoba:
Alexandra Pačutová
Manažérka konferencie
tel.: +421 918 512 959
e-mail:alexandra.pacutova@eurostav.sk