Slovenská komora stavebných inžinierov

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Pozývane Vás na konferenciu "Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb",
ktorá sa uskutoční v dňoch 24. - 26. október 2022 v hoteli Permon, Podbanské.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

STIAHNUŤ NÁVRATKU