Slovenská komora stavebných inžinierov

Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby. Znižujeme energetickú náročnosť budov. - MATERIÁLY I.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 7.11.2022 (pondelok) o 9.00 hod. v AK SKSI Trenčín.

Téma: "Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby. Znižujeme energetickú náročnosť budov. - MATERIÁLY I."

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA 

Kontaktná osoba:
Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov

Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk