Slovenská komora stavebných inžinierov

FACILITY MANAGEMENT 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 18. ročník vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2020.

Téma: COVID-19 a BEZPEČNÉ PROSTREDIE BUDOV

Termín: 28.– 29. september 2020

Miesto: Hotel Patria, Štrbské Pleso


PROGRAM

PRIHLÁŠKA