Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Pozývame Vás na seminár pre revíznych technikov „Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu – návrh, montáž, kontrola“, ktorý sa uskutoční v nasledovných termínoch a mestách:

Bližšie informácie nájdete tu Program seminára
Účasť na seminári si zakúpite výberom  termínu miesta a kliknutím na príslušný link.

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vašu účasť!Prezídium SEZ-KES

Radlinského 28, 811 07 Bratislava  

+421 2 5556 3938 +421 905 741 944
info@sez-kes.sk    www.sez-kes.sk