Slovenská komora stavebných inžinierov

EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie S E . Program pre projektantov elektrických sietí.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 3.5.2022 (utorok) v AK SKSI Trenčín.

Téma: EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie. Program pre projektantov elektrických sietí., dňa 3.5.2022

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA

S pozdravom

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk