Slovenská komora stavebných inžinierov

ODBORNÝ SEMINÁR: Asanácia objektu Rázsochy v Bratislave

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 13.09.2022 (utorok) v AK SKSI Trenčín o 9.30 hod. 

Téma: Asanácia objektu Rázsochy v Bratislave

Odborný seminár a aj pozvánka je koncipovaná na osobné stretnutie s účastníkmi v prípade priaznivej a uvoľnenej pandemickej situácie sa uskutoční.

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA