Slovenská komora stavebných inžinierov

Cechové dni 2023 - 18. ročník odborných seminárov o strechách budov

POZVÁNKA S PROGRAMOM

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Kontakt:

Jaroslava Lintnerová
Vedúca Kancelárie CSS

Cech strechárov Slovenska
Profesionálni realizátori striech
Ivanská cesta 27 | 821 04 Bratislava
T: +421 2 43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk 
www.cechstrecharov.sk