Slovenská komora stavebných inžinierov

Cechové dni 2020 - 17. ročník odborných seminárov CSS


Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Kancelária CSS zabezpečila náhradný termín na konanie 2. časti odborných seminárov Cechové dni 2020 (v mestách Zvolen a Nitra sa naplánované CD 2020 v marci 2020 neuskutočnili z dôvodu pandémie).

Účasť na CD 2020 je bezplatná.


TÉMA:

Domy s takmer nulovou potrebou energie

VPLYV DETAILOV NA KONŠTRUKCIU STRECHY


26.10.2020
(pondelok) - ZVOLEN - hotel Tenis, Neresnícka cesta 13

27.10.2020 (utorok) - NITRA - hotel Agroinštitút, Akademická 4

CECHOVÉ DNI 2020 sú určené pre stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov a architektov, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov, stavebnú verejnosť.

Účastníkom odborných seminárov bude odovzdané Osvedčenie o absolvovaní.


PROGRAM A POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA