Slovenská komora stavebných inžinierov

Časové plánovanie výstavby v programe MS Project", 17.-19.4.2023Garant
kurzu celoživotného vzdelávania: doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.
Rozsah programu kurzu: 18 hodín (3 dni po 6 hod.)
Termíny konania: 17.- 19.4.2023 (pondelok, utorok, streda, od 8,00 do 13,00 hod)
Cena: 180.- Eur
On-line prihláška a viac informácií: https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/celozivotne-vzdelavanie

POZVÁNKA