Slovenská komora stavebných inžinierov

Bludné a galvanické prúdy. Návrh a možnosti požiarne odolných trás.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2023 (utorok) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Návrh a možnosti požiarne odolných trás nosných systémov. Bludné a galvanické prúdy, ich účinky na elektrotechnické zariadenia, ochrana.

POZVÁNKA 


PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:
Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk