Slovenská komora stavebných inžinierov

Bezpečnosť cestnej premávky 2022 - 16. ročník

Pozývame Vás na konferenciu s medzinárodnou účasťou

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

BECEP 2022

12. - 14. september 2022, Nízke Tatry, Hotel Grand Jasná


Pozvánka s programom

Záväzná prihláška