Slovenská komora stavebných inžinierov

Akreditované celoživotné vzdelávanie pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov

Stavebná fakulta TU v Košiciach pravidelne raz ročne otvára akreditovaný kurz celoživotného vzdelávania „Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov“ (č.a.3213/2017/41/1). Kurz je určený pre stavbyvedúcich, asistentov stavbyvedúcich, pracovníkov oddelení prípravy, stavebnotechnických dozorov  a ďalších účastníkov výstavby, zainteresovaných do činností spojených s plánovaním, riadením a kontrolou stavebných projektov.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude kurz prebiehať on-line formou. Účastníkom kurzu budú poskytnuté učebné texty taktiež v e-forme.

Rozsah kurzu: 36 výučbových hodín (počas dvoch týždňov, blokovo 3 dni – utorok, streda a štvrtok)

Termíny konania: 02.- 04.2.2021 (3 dni po 6 hod), 09. - 11.2.2021 (3 dni po 6 hod), vždy od 10:30 do 15:30 hod.

Termín prihlásenia: do 28.1.2021

Odborný garant kurzu: prof. Ing Mária Kozlovská, PhD.

On-line prihláška a viac informácií http://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/celozivotne-vzdelavanie