Slovenská komora stavebných inžinierov

8. ročník konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2022

Pozývame Vás na 8. ročník konferencie so zahraničnou účasťou

Energetický manažment 2022
Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať

7. - 8. apríl 2022
Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry


POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA

Odborný garant:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislavae, Asociácia energetických inžinierov
michal.krajcik@stuba.sk

Organizačný garant: 
Jana Lehotová Nôtová 
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava 
mobil.: +421 903 562 108 
konferencie@sstp.sk