Slovenská komora stavebných inžinierov

54. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Vážení členovia SKSI,

SEZ-KES a SKSI ako spoluorganizátor Vás týmto pozývajú na 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. – 30. 3. 2023 v Bratislave, v priestoroch Kongresového centra Hotela DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

Ak máte záujem zúčastniť sa 54. konferencie elektrotechnikov Slovenska, zakúpte si účasť na https://www.sez-kes.sk/konferencie-/54-konferencia-elektrotechnikov-slovenska-bratislava-1

Pre členov SKSI je účastnícky poplatok za zvýhodnenú cenu.

V prípade nejasností, prípadne potreby administratívnej podpory, obráťte sa s dôverou na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel. 02/55 56 39 38, MT: 0905/741 944, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk.

Ďakujeme.

Tešíme sa Vašu účasť.Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska