Slovenská komora stavebných inžinierov

53. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Vážení členovia SKSI,

SEZ-KES a SKSI ako spoluorganizátor Vás týmto pozývajú na 53. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. 11. 2022 v Košiciach, v Aule MAXIMA, Technická univerzita Košice, Letná 5.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

Ak máte záujem zúčastniť sa 53. konferencie elektrotechnikov Slovenska, zakúpte si účasť na https://www.sez-kes.sk/konferencie-/53-konferencia-elektrotechnikov-slovenska-kosice-1

Pre členov SKSI je účastnícky poplatok za zvýhodnenú cenu.

V prípade nejasností, prípadne potreby administratívnej podpory, obráťte sa s dôverou na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel. 02/55 56 39 38, MT: 0905/741 944, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk .  

Ďakujeme.

Tešíme sa Vašu účasť.

Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska