Slovenská komora stavebných inžinierov

52. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Vážení členovia,

v súlade s vydaným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn. OLP/7694/2020, zo dňa 30. 9. 2020 (časť zákaz konania hromadných podujatí), prezídium SEZ-KES rozhodlo o zrušení novembrového termínu konania 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska a preložení tejto konferencie, predpoklad na marec 2021 v Bratislave.

..........................................

SEZ-KES a SKSI ako spoluorganizátor Vás týmto pozývajú na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 11. 2020 v Poprade.    

Viac informácií o podujatí nájdete priamo na webovej stránke SEZ-KES: https://www.sez-kes.sk/konferencie-/52-konferencia-elektrotechnikov-slovenska-poprad

Pre členov SKSI je účastnícky poplatok za zvýhodnenú cenu.


Dôležité upozornenie:

Žiadame o dodržiavanie aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR – viď www.uvzsr.sk, ako aj regionálneho úradu – www.ruvzpp.sk


POZVÁNKA A PROGRAM