Slovenská komora stavebných inžinierov

Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6:2018

Vážení členovia SKSI,

pozývame Vás na seminár pre revíznych technikov Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6:2018,
ktorý sa uskutoční v nasledovných termínoch a mestách:

Bližšie informácie nájdete tu Program seminára
Účasť na seminári si zakúpite výberom  termínu a miesta a kliknutím na príslušný link.

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prezídium SEZ-KES
Radlinského 28, 811 07 Bratislava  
+421 2 5556 3938 +421 905 741 944
info@sez-kes.sk    www.sez-kes.sk