Slovenská komora stavebných inžinierov

STRECHY 2021 - 28. Bratislavské sympózium o strechách budov

STRECHY 2021

28. Bratislavské sympózium o strechách budov

Prihláška – PREDNÁŠATEĽ

Termín: 24.-25. 11. 2021 (streda, štvrtok)

Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava, Seberíniho 9 (Ružinov)

Téma: SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIA STRIECH BUDOV      

POZVÁNKA