Slovenská komora stavebných inžinierov

ON LINE Odborný seminár: "Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb. Obnova budov a drevostavby."

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 9.11.2021 (utorok)

ONLINE vysielané z kancelárie SKSI Trenčín o 9,00 hod.

Téma: Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb. Obnova budov a drevostavby. 

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA