Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Tepelné čerpadlá

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: TEPELNÉ ČERPADLÁ - STIAHNUŤ POZVÁNKU

Dátum a čas konania: 07. septembra 2021 (utorok) o 09:00 – 12:00 hod.
Miesto konania: seminár sa bude konať v priestoroch RK SKSI Trnava

Odborný garant: Ing. Pavel Filip
Prednášajúci: Ing. Peter Muškát, Ing. Martin Fábry

Odborná prednáška: (témy):

 • Plynové kotly a ich spôsoby zapojenia v systéme vykurovania
 • Tepelné čerpadlá – hybridné systémy
 • Porovnanie návratnosti tepelných čerpadiel s inými zdrojmi tepla
 • Zemne plošné kolektory a hlbinné vrty pre čerpadlá a ich nákladovosť na výstavbu, prevádzku, ich návratnosť.
 • Rekuperácia – nový softvér na dimenzovanie systému rekuperácie pre rodinné domy

  Organizačné pokyny:
 • záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: sksitt@sksi.sk
 • do mailu prosíme písať meno, priezvisko aj kontaktné údaje
 • uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, alebo do septembra 2021 (pondelok)
 • počet záujemcov je limitovaný na 15 účastníkov
 • registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná


Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Pavel Filip
Odborný garant seminára
* * * * * 
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Masarovičová
organizačná pracovníčka


Slovenská komora stavebných inžinierov
Regionálna kancelária SKSI Trnava


Hornopotočná 1
917 01  Trnava
Tel.: 0906/101930
Mob.: 0901/914576
E-mail: sksitt@sksi.sk
www.sksi.sk