Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Statika Stavieb a Pozemné stavby a architektúra"Projektovanie a realizácia stropných systémov".

13.november 2014 o 9,00 hod v AK SKSI Trenčín

13.november 2014, o 9,00 hod v AK SKSI Trenčín

Odborný seminár "Projektovanie a realizácia stropných systémov."

pozvánka

prihláška