Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Samozhutniteľné betóny

V rámci celoživotného vzdelávania autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční ONLINE dňa 10.1.2022 (pondelok), organizátor AK SKSI Trenčín.

Téma: Samozhutniteľné betóny 

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA