Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 5.10.2021 (utorok) v SKSI Trenčín.

Téma: EcoStruxure Power Design, globálny štandard - lokálne špecifikácie. Program pre projektantov elektrických sietí. 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA