Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Asanácia objektu Apollo Business Center I. v Bratislave

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 6.9.2021 (pondelok) v AK SKSI Trenčín o 9,30 hod.

Téma: „Asanácia objektu Apollo Business Center I. v Bratislave."

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA