Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborná exkurzia – Kaštieľ Voderady

Dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú exkurziu: KAŠTIEĽ VODERADY - STIAHNUŤ POZVÁNKU

Dátum a čas konania: 26. október 2021 (utorok) o 14:00 hod.
Miesto konania: exkurzia sa bude konať v Kaštieli vo Voderadoch – renovácia
Adresa: Kaštieľ Voderady, 919 42 Voderady

Odborná exkurzia je regionálne podujatie určené členom SKSI TT a TN. 

Odborní garanti: Ing. Ján Kyseľ, Ing. Marián Petráš

Exkurzia je zameraná na:

- prehliadku rozostavaných prác obnovy kaštieľa a odborný výklad prác pri obnove kaštieľa architektom Ing. arch. Jozefom Ďurkom a stavbyvedúcicm Petrom Bukoveczkým.


Organizačné pokyny:

  • záujemcovia o exkurziu sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: sksitt@sksi.sk
  • do e-mailu prosíme písať meno, priezvisko aj kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail) + dátum narodenia
  • uzávierka prihlášok je do októbra 2021 (piatok)
  • registrácia v deň konania exkurzie nie je možná


Tešíme sa na Vašu účasť.


Ing. Ján Kyseľ

Odborný garant seminára
Ing. Marián Petráš
Odborný garant seminára

* * * * * 

Kontaktná osoba:

Ing. Katarína Masarovičová
organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov
Regionálna kancelária SKSI Trnava
Hornopotočná 1
917 01  Trnava
Tel.: 0906/101 930
Mob.: 0901/914 576
E-mail: sksitt@sksi.sk
www.sksi.sk