Slovenská komora stavebných inžinierov

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021 - 7. ročník konferenciePo úspešnej konferencii Vykurovanie, kde sa prezenčne zúčastnilo takmer 400 odborníkov, si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť účasť na 7. ročníku konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 6. - 7. septembra 2021 v Grand hoteli Permon****, Podbanské.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

Pre veľký záujem o konferenciu odporúčame, aby ste prihlasovanie neodkladali a zaslali prihlášku čo najskôr.

Prosím, prečítajte si organizačné pokyny:

1. Vyplnenie prihlášky:

a/ Na prihláške uveďte meno, priezvisko a fakturačné údaje (na jednej prihláške môže byť viac osôb)
b/ Výšku účastníckeho poplatku a počet (ak je na prihláške viac osôb)
c/ Typ zborníka o ktorý máte záujem
d/ Ubytovanie uveďte typ izby, ak budú dve osoby na jednej izbe, uveďte izbu pri jednom a do typu uveďte „spolu“
e/ Stravovanie - Vám bude fakturovať SSTP spolu s účastníckym poplatkom. Vpisujte číselné hodnoty – výpočet sa doplní automaticky
f/ Takto vyplnenú prihlášku pošlite na adresu konferencie@sstp.sk a počkajte na potvrdzujúci e-mail
g/ Po potvrdení prijatí prihlášky kontaktujte hotel a požiadajte o rezerváciu ubytovania

2. Zrealizujte platbu za účastnícky poplatok a stravu:

  • Zálohové faktúry nevystavujeme (prihláška slúži ako podklad k platbe)
  • Číslo účtu je uvedené na prihláške
  • VS musí obsahovať: 12 + Vaše IČO

3. Rezervácia ubytovania:
a/ Rezerváciu nahláste výlučne e-mailom na adrese: firmy@hotelpermon.sk
b/ E-mail musí obsahovať:
- Informáciu o tom, že idete na konferenciu SSTP
- Počet osôb, ich mená, termín, typ izby, kto s kým bude na izbe
- Fakturačné údaje na vystavenie zálohovej faktúry
c/ Platbu na základe zálohovej faktúry je potrebné zrealizovať neodkladne 

Tieto informácie nájdete aj v programe, v časti „organizačné informácie“.

Zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR uverejnených na www.sstp.sk