Slovenská komora stavebných inžinierov

DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA A DEŇ NORMALIZÁCIE 2021

Deň skúšobníctva a Deň normalizácie 2021

Organizátor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Termín: 26. 10. 2021 v online formáte prostredníctvom aplikácie Webex.

Cena: Konferencia je bezodplatná.

Vyplnenú prihlášku zasielajte do 22.10.2021 na e-mail: dsdn@normoff.gov.sk.

Následne vám budú zaslané prihlasovacie údaje na Vami uvedený e-mail v prihláške.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA