Slovenská komora stavebných inžinierov

Normy - prvé prihlásenie

Prvý elektronický prístup k normám STN pre nových členov SKSI

SKSI vytvorila pre svojich členov mailovú adresu v tvare cislopeciatky@clen.sksi.sk (xxxx@clen.sksi.sk – napr. 9998@clen.sksi.sk),  ktorú majú možnosť využívať buď cez „webmail“ (t.j. na adrese http://clen.sksi.sk), alebo prostredníctvom mailového klienta (MS Outlook, Outlook Espress, The Bat!, Mozilla ...atď). Nastavenia pre klientov sú dostupné na stránke http://clen.sksi.sk

Prihlasovacie meno a heslo na prístup k SKSI e-mailovej schránke Vám bolo doručené z Úradu SKSI poštou, mailom.

Pre prihlásenie sa do portálu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS) je potrebná aktívna SKSI e-mailová schránka, ktorá zároveň slúži ako login.

Vaše prístupové údaje k normám Vám vygeneruje  ÚNMS - národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu (pôvodné SÚTN) a zašle mailom na SKSI e-mailovú schránku a po prihlásení sa do portálu ÚNMS.

SKSI heslo na prístup k normám nevie vygenerovať a ani ho nevie zmeniť.

Pri využívaní elektronického prístupu na normy sa bude vyžadovať pri Vašom prvom prihlásení na stránku ÚNMS, aby ste potvrdili súhlas s licenčnými podmienkami v súlade so zmluvou, ktorú uzatvorila SKSI a ÚNMS na príslušný kalendárny rok.

Ak ste nový užívateľ je potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. skontrolujte si obsah Vašej SKSI e-mailovej schránky, kde nájdete e-mail vygenerovaný ÚNMS s Vaším prístupovým heslom,

2. navštívte stránku ÚNMS a prihláste sa do služby portal UNMS.

Ak ste už registrovaný užívateľ, je potrebné vykonať tieto kroky:

1. kliknite na: https://www.sutn.sk/eshop/public/login.aspx,

2. do kolónky „email“ zadajte svoj SKSI e-mail, do kolónky heslo zadajte Vaše heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii

Ak ste zabudli heslo, kliknite na odkaz zabudli ste heslo?

Ak si dáte vygenerovať heslo, vždy si ho dajte poslať na svoj SKSI email, nie na súkromnú emailovú adresu a následne skontrolujte obsah Vašej SKSI e-mailovej schránky, kde nájdete e-mail vygenerovaný ÚNMS s Vaším novým prístupovým heslom. Následne si heslo zmente podľa potreby.