Slovenská komora stavebných inžinierov

Expertízy stavieb - Slovenská prierezová odborná sekcia

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Expertízy stavieb - Slovenská prierezová odborná sekcia

Doc. Ing. MILAN NIČ, PhD.  
nic.milan7@gmail.com


Členovia Regionálnej odbornej sekcie Expertízy stavieb - Slovenská prierezová odborná sekcia

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 
predseda@sksi.sk

Ing. Ján HLINA
hlina@hlina.sk

Ing. Otto TOKÁR
tokar.otto@centrum.sk

Ing. Anton VYSKOČ
a.vyskoc@stonline.sk