Slovenská komora stavebných inžinierov

EXKURZIA - ŠPANIA DOLINA, BANÍCTVO ARCHITEKTÚRA

Termín exkurzie: 16. apríl 2020

Exkurzia je odporúčaná pre všetkých členov SKSI

ODBORNÝ GARANT: Ing. Ján Kollár, Predseda regionálnej odbornej sekcie: Vedenie uskutočňovania stavieb

 

PROGRAM EXKURZIE:

09.15 – 09.30   Prezentácia účastníkov na parkovisku za Domom kultúry, Námestie Slobody 3, Banská Bystrica

09.30 – 10.00   Presun autobusom na Španiu Dolinu - námestie

10.00 – 14.00     Cieľom zájazdu je:

Spoznať banícku históriu v ťažbe medi od neolitu až do konca 19. storočia v lokalite Špania Dolina.

Zoznámiť sa so stavebnými a kultúrnymi pamiatkami v Rezervácii ľudovej architektúry (1979).

Navštíviť Dennú – cisársku štôlňu, poklady v Múzeu medi i paličkovanie v Múzeu čipky.

Prejsť sa k novovysvätenej kaplnke sv. Klimenta a Pamätníku baníckeho povstania (1525 – 1526).      

V Klopačke bude možnosť okoštovať miestne banícke jedlo – štiarc. Každý účastník obdrží medené platidlo (mincu) platné pre baníkov len pre lokalitu Španej Doliny (1739). Exkurziou budú sprevádzať členovia Baníckeho bratstva HERRENGRUND - Špania Dolina.

14.00 – 14.30   Odchod autobusu zo Španej Doliny - námestia a príchod do Banskej Bystrice

 

Účastnícky poplatok pre ASI, dobrovoľných členov – fyzické osoby – bezplatne

Účastnícky poplatok pre dobrovoľných členov – právnické osoby – bezplatne

Účastnícky poplatok pre nečlenov SKSI – 15,- €


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR


STIAHNUŤ POZVÁNKU