Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Exkurzia obnovy SPŠ Stavebná Emila Belluša Trenčín do energetickej triedy A0Termín: 17.12.2019 o 14.15 hod.

Miesto: SPŠ Stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4, 911 05 Trenčín

Anotácia: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie: SPŠ Stavebná Emila Belluša - 1. etapa. Informácia o použitom riadiacom systéme KNX.

Organizátor podujatia: SKSI Trenčín a SPŠS TN

Na exkurzii vás bude sprevádzať autor projektu Ing. Michal Lešinský


Vstup pre členov je bezplatný. Pre nečlenov je vstup spoplatnený v sume 10 EUR.

Dopravu si rieši každý člen individuálne.

Na podujatie je potrebné sa prihlásiť.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA