Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektrotechnické zariadenia stavieb

Ing. Matej Veverka  
predseda Slovenskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb
provemsro@gmail.com   


Krajské odborné sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb a ich predsedovia:

Bratislava
Ing. František Kinčeš
frantisek.kinces@sag.eu 

Trnava
Ing. Jozef Alchus   
joal@stonline.sk                      

Trenčín
Ing. Richard Ďuriš
richardduris1@gmail.com          

Nitra
Ing. Ildikó Zajíčková      
ildi.zajickova@gmail.com                       

Žilina
Ing. Pavol Širo   
pavolsiro@gmail.com      

Banská Bystrica
Ing. Vladimír Vránsky   
vranskywell@stonline.sk

Prešov
Ing. František Girmala   
girmala@gmail.com  

Košice
Ing. Marián Slosarčík   
aris@ariske.sk