Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektrotechnické zariadenia stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb

Ing. Matej Veverka   
provemsro@gmail.com    


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií
Elektrotechnické zariadenia stavieb:

Bratislava


Trnava
Ing. Richard Ďuriš
richardduris1@gmail.com

Žilina
Ing. Peter Podmanický
petpod63@gmail.com

Banská Bystrica
Ing. Vladimír Vránsky
vladimirvransky@gmail.com

Košice
Ing. Michal Krempa    
elpro@el-projekt.sk