Slovenská komora stavebných inžinierov

Elektronické testovanie

Spustenie testov pre uchádzačov formou elektronického testovacieho systému začala SKSI dňa 21.11.2018 počas skúšok v Košiciach. Elektronické testy sú ekvivalentom písomnej skúšky. Elektronická forma testovania sprehľadnila a zrýchlila čas testovania. Uchádzač sa ihneď po ukončení testu dozvie výsledok.

Elektronické testovanie sa vykonáva pod dohľadom člena skúšobného senátu alebo poverenej osoby. Uchádzač je povinný riadiť sa pokynmi personálu SKSI.  Vykonáva sa len na zariadeniach – tabletoch poskytnutých SKSI, pripojených na zabezpečenú wi-fi sieť SKSI. Uchádzač si môže po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou príslušnej regionálnej kancelárie v mieste konania skúšok vyskúšať cvičný test priamo na tablete SKSI.

Test je každému uchádzačovi vygenerovaný náhodne prostredníctvom systému, preto je každý test jedinečný a bez možnosti zasahovania kohokoľvek do obsahu testu.

  • Každý test je jedinečný a koná sa výlučne v slovenskom jazyku.
  • K náhodne vygenerovanému testu má prístup iba konkrétny uchádzač. Každý test môže byť vygenerovaný iba jeden krát.  
  • Časový limit na vykonanie elektronického testu je 40 minút.
  • Test obsahuje 50 otázok s viacerými odpoveďami, pričom len jedna je správna.
  • Za každú správne zodpovedanú otázku uchádzač získa jeden bod. Celkový počet bodov je 50, minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je 75 %, čo je min. 38 bodov.

Všetky podmienky a inštrukcie sú prehľadne uvedené v dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu