Slovenská komora stavebných inžinierov

Publikácie

SKSI dlhodobo spolupracuje s vydavateľmi odbornej literatúry. Jednotlivé knihy a publikácia si môžete zakúpiť buď na regionálnych kanceláriach alebo priamo na Úrade SKSI. Medzi výhody členstva v SKSI patria aj rôzne zľavy na tieto odborné knihy a iné publikácie. Zoznam publikácií nájdete na tejto podstránke.