Slovenská komora stavebných inžinierov

Vítame nových Autorizovaných stavebných inžinierov

V utorok 12.1.2021 sa konal prvý tohto ročný sľub Autorizovaných stavebných inžinierov. Naši noví členovia po úspešnom absolvovaní autorizačných skúšok, ktoré sa konali v decembri  zložili sľub predsedovi SKSI.  Tento rok sa slávnostný sľub konal netradične a to po prvýkrát online formou.  27 nových členov sa prostredníctvom aplikácie Go To Meeting spojili a sľúbili, že svoje povolanie búdu vykonávať v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Prajeme všetkým členom veľa úspechov a nových pracovných výziev.