Slovenská komora stavebných inžinierov

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa staníc záchrannej zdravotnej služby

Vážení členovia,

dávame do pozornosti  vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa staníc záchrannej zdravotnej služby.

Viac informácii o výstavbe staníc ZZS nájdete na tomto linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/465684?cHash=4a1dbe9e27fe9e1b817825bf571c748d