Slovenská komora stavebných inžinierov

Štvorjazyčný technicko-stavebný slovník v oblasti vodného inžinierstva

Poľská komora stavebných inžinierov vydala štvorjazyčný technický a stavebný slovník v oblasti  vodného inžinierstva.

Anglicko-poľsko-česko-slovenský technicko-stavebný slovník obsahuje viac ako 4500 pojmov týkajúcich sa predovšetkým vodnej energie a prevádzky hydrotechnických konštrukcií. Slovník je  užitočným nástrojom na podporu prekladu textov z oblasti hydrauliky a bezpečnosti budov.

Slovník je pripravený na bezplatné stiahnutie aj v mobilnej aplikácii: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilemadness.piib_slownik

Veríme, že Vám bude nápomocný.