Slovenská komora stavebných inžinierov

STUTTGART 21 -  Nová železničná trasa Stuttgart - Ulm  

20. januára 2020

STUTTGART 21 -  Nová železničná trasa Stuttgart - Ulm  

ODBORNO-DISKUSNÝ SEMINÁR

 

Regionálne združenie SKSI Bratislava a Krajská odborná sekcia - Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie  pripravila pre svojich členov odborno - diskusný seminár, ktorý sa konal v pondelok 20. januára v budove úradu na tému - STUTTGART 21 - Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm.

Seminár bol určený  autorizovaným stavebným inžinierom a záujemcom pôsobiacich v oblasti  dopravného staviteľstva s reálnymi poznatkami z riešenia dopravného koridoru Stuttgart – Ulm a jeho dopadmi na územno – dopravno plánovaciu prax v procese projektovania a realizácie tejto pozoruhodnej stavby.

Jednotlivé stavebné projekty  Stuttgart 21 predstavili Dr. Ing. Wolfgang Keuser a Ing. Peter Pittner vo svojich prednáškach. 

Záver seminára bol venovaný diskusií, ktorú viedol Ing. Ján Tomko, predseda SOS, ktorý odborníkov na Slovenskú komoru stavebných inžinierov pozval.