Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavebný zákon s komentárom - špeciálna ponuka pre členov SKSI

Kniha Stavebný zákon s komentárom je určená odborníkom vykonávajúcim odborné činnosti v stavebníctve. Môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období novelizáciou, a to zákonom č. 93/2019 Z. z. a zákonom č. 279/2019 Z. z.. Viete čo sa zmenilo? S online knihou budete mať vždy k dispozícii aktuálny komentár k Stavebnému zákonu.

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

 

Knihu si môžete objednať a poznámke uveďte kód SKSI FUKSOVÁ 30%.