Slovenská komora stavebných inžinierov

Spustenie nového portálu noriem

Vážení členova,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pripravuje v najbližšom období nasadenie nového portálu noriem na poskytovanie STN a TNI.

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré prinesie spustenie nového portálu noriem sú:

–   užívateľsky prívetivé rozhranie, moderný dizajn;

–   možnosť prezerať STN a TNI prostredníctvom operačných systémov Windows 10, Android 5.0, Mac OSX 10.8 (64 bit), iOS 9.1 a vyššie, čo umožní bezproblémové otváranie STN a TNI aj prostredníctvom notebookov, mobilných telefónov a tabletov;

–   najmä z dôvodu požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť na ochranu STN a TNI bude použitý softvér od firmy LOCKLIZARD, ktorý na ich otváranie používa vlastný prehliadač (Locklizard Safeguard Secure Viewer), ktorého stiahnutie a nainštalovanie bude k dispozícii zdarma;

–   prenos textu a obrázkov bude možný iba použitím funkcie „PrintScreen“ a to až po zakúpení balíka na tlač noriem;

–   off-line režim pod dobu 365 dní (prístup k stiahnutým normám bez pripojenia na internet);

–   neobmedzené sťahovanie STN a TNI na disk užívateľa v službe STN-online (bez denného limitu);

–   viac informácií o STN a TNI;

–   nová platobná brána s priamou možnosťou platby kartou a internet bankingom;

–   neobmedzený prístup k zakúpeným normám v profile užívateľa;

–   možnosť vyhľadávania noriem podľa jazyka normy;

–   možnosť zakúpenia zrušených noriem priamo cez portál noriem.

STN a TNI, ktoré máte stiahnuté na Váš pevný disk v súčasnej ochrane plug-in FileOpen si do konca roku 2023 budete vedieť naďalej otvárať prostredníctvom softvéru Adobe Reader (túto možnosť Vám však úrad nevie na 100% zaručiť).

Pre všetky nové objednávky realizované prostredníctvom nového portálu noriem bude potrebná inštalácia prehliadača Safeguard Secure Viewer od firmy LOCKLIZARD.

Súčasťou nového portálu noriem budú podrobné návody ako si nainštalovať prehliadač Safeguard Secure Viewer, a ako si otvárať STN a TNI prostredníctvom nového prehliadača.

Nový portál noriem bude fungovať na inom princípe (hlavne čo sa týka otvárania STN a TNI), preto si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť pri prvom používaní nového portálu noriem a inštalácii potrebných aplikácií.

Technická podpora po spustení nového portálu bude samozrejme fungovať tak ako doteraz.

Veríme, že nasadenie nového portálu noriem bude pre Vašu prácu s STN a TNI prínosom. V prípade otázok nás kontaktujte na: shop_pdf@normoff.gov.sk.

Ďalšie informácie ohľadom spustenia nového portálu noriem budú zverejnené na:

https://www.normoff.gov.sk/stranka/585/informacia-k-novemu-portalu-noriem.