Slovenská komora stavebných inžinierov

Spolupráca medzi Štátnou akadémiou stavebníctva a architektúry Prydniprovska a SKSI 

Slovenská komora stavebných inžinierov podpísala 27. apríla 2023  so Štátnou akadémiou stavebníctva a architektúry Prydniprovska memorandum o spolupráci.

Slovenskú komoru stavebných inžinierov zastupoval predseda komory Vladimír Benko a Štátnu akadémiu stavebníctva a architektúry Prydniprovska rektor Mykol Savytsky.

Obe organizácie sa dohodli na pokračovaní spolupráce v oblasti  výskumu a prieskume týkajúcom sa trvalo udržateľných zdrojov a energeticky efektívnej výstavby, stavebnej technológie, architektúry, materiálovej vedy a optimalizácie stavebných materiálov. 

Vzájomne sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu medzi výskumníkmi a odborníkmi a to prostredníctvom spoločných odborných stretnutí, vzdelávania, integrácie a inovačných riešení pre stavebný priemysel.