Slovenská komora stavebných inžinierov

Prezentačný online seminár - AKO SPRÁVNE NAVRHOVAŤ A POUŽÍVAŤ MINERÁLNU IZOLÁCIU